Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden Attractie Verhuur

Verhuurvoorwaarden

Huren bij Carpe Diem Events en Verhuur moet voor zowel huurder als verhuurder naar tevredenheid geschieden. Teneinde de recht en verplichtingen van beide partijen duidelijk te maken zijn meest belangrijker rechten en plichten onderstaande weergegeven. Tevens hebben wij een gebruikershandleiding opgesteld voor de huurder, hoe om te gaan met de gehuurde attracties. Deze zijn terug te vinden op onze site en worden eveneens meegegeven aan de klant tijdens de huurperiode. Wij hebben transportregels opgesteld die eveneens op de site terug te vinden zijn. De complete verhuurvoorwaarden zijn zowel bij schriftelijk als telefonische aanvraag gratis te verkrijgen, ook kunt u deze ten kantore afhalen. De verhuurvoorwaarden zijn integraal, tenzij schriftelijk afgeweken, van toepassing op iedere huur c.q. verhuurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

Reserveren

Het reserveren van materialen kan zowel telefonisch als via de mail. Na aanvraag krijgt u van ons via de mail een offerte, deze offerte dient u via de mail akkoord te geven waarna de offerte voor u wordt gereserveerd. Na reservering zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing.

Afhalen

Diegene die materialen afhaalt dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort of rijbewijs. In geval degene die afhaalt een ander is dan de persoon die huurt, dient de huurder een machtiging af te geven aan degene die de materialen afhaalt waarin de huurder te kennen geeft, dat alle kosten ter zake de huur voor rekening van risico van huurder zijn. Ondergetekende van de afhaal bon door huurder of de afhalen betekent, dat de huurder bekend is met de complete huurvoorwaarden en algemene gebruikershandleiding. Zonder ondertekening van de afhaal bon worden geen materialen afgegeven.

Transport

Wij bezorgen de gehuurde attracties bij u en halen ze na afloop ook weer bij u op. U zorgt voor 1 volwassen persoon assistentie bij het uit en inladen van de attracties. U zorgt voor een goede en veilige laadplaats voor ons. Wij bezorgen tot aan de eerste trede, dit wil zeggen dat wij geen trappen of iets dergelijks doen. Wij kunnen met ons transport tot bij de losplaats komen. Zware materialen worden gelost op pallets, wij lossen deze op de plek tot waar wij kunnen komen met onze palletwagen of steekwagen. Bij het retour halen van de materialen dienen deze weer schoon, droog en opgerold klaar te staan voor transport. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak, dan berekenen wij deze extra tijd aan u door aan € 30,00 per uur per persoon.

De transportkosten zijn eenmalig € 25,00 opstapkosten plus € 0,80 per gereden km.

Houdt u er rekening mee dat de afstand 4 keer wordt afgelegd: zowel bij het brengen als het halen rijden wij op en neer.

Op en afbouw

Wij kunnen de attracties samen met u op en afbouwen. Als u als klant met de gevraagde personen per attractie meehelpt dan rekenen wij hier € 20,00 per attractie voor. Als we tijdens de op en afbouw merken dat u als klant zich niet aan deze afspraken houdt rekenen wij hier € 45,00 per eenheid voor.

Wij kunnen de attracties ook zonder u hulp voor u op- en afbouwen. Dan rekenen wij hier € 45,00 per eenheid voor.

Een eenheid is: een los springkussen. Als een attractie uit 3 delen bestaat rekenen wij dus 3 x € 45,00 hiervoor.

Annulering

Huurder is gerechtigd deze huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, na reservering van materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot drie kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaal bedrag te betalen in het geval binnen drie kalender dagen wordt geannuleerd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd. Als de datum wordt verplaatst kan de huurder een tegoedbon krijgen die geldig is in dat jaar.

Huurprijs

Materialen kunnen vanaf 09.00 uur, op de dag waarop gehuurd, is worden afgehaald in het geval deze uiterlijk om 09.00 uur de daaropvolgende dag zijn teruggebracht geldt, dat gehuurd is voor een dag. Voor het weekend, dat loopt vanaf vrijdag 17.00 uur tot uiterlijk maandag 09.00 uur geld een verhoging van 50% op het dagtarief. Uitzondering op dit laatste tarief vorm de Partyverhuur gerichte en ondersteunende materialen, voor deze materialen wordt in het weekend geen extra dag in rekening gebracht.

Eind overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, in het geval huurder de materialen niet tijdig retourneert kan verhuur, wegens schadevergoeding, over de niet overeengekomen periode de huurprijs verdubbelen.

Betalingen

Alvorens de materialen aan huurder worden afgegeven dient de huurprijs integraal voldaan te zijn. betalingen kan geschieden a contant ten afhaalplaats van verhuurder of door storting op rekening NL24 ABNA 0564 51 6945 ter name van Carpe Diem Events en Verhuur bij de ABN-AMRO bank te Susteren, ook is mogelijk op bij ons op locatie te kunnen pinnen.

Ophalen/ retourneren van materialen

Huurder draagt zelf zorg voor het transport der materialen, ook draagt huurder zorg voor het laden en lossen van de materialen.
Huurder draagt het risico voor beschadiging der materialen bij transport en laden en lossen.
In het geval huurder niet op afgesproken tijdstip de materialen afhaalt vervallen zijn rechten. Restitutie van de huurprijs zal nier plaats vinden in dat geval.
Bij te laat of niet op de vastgestelde tijden retourneren der materialen op de afgesproken dag betaald men een boete bedrag van euro 40,-.
Na retournering der materialen ontvangt huurder een factuur

Materiaal

De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en de toezicht hiervan. Het materiaal dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen. Beschadigd en / of verloren geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
Het materiaal dient schoon ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze bedragen euro 100,00 per kussen (per rol).


Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.
Het materiaal is tijdens de huurperiode niet verzekerd. Geadviseerd word hiervoor zelf zorg te dragen.
Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
Door de uitgereikte materialen in gebruiken te nemen gaat huurder akkoord met de staat van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door gebruik van deze materialen zijn niet op Carpe Diem Events en Verhuur verhaalbaar.

Gebruik

Het luchtkussen is geschikt voor het doel waarvoor het ontworpen is. Het dient dus niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 

 1. Er mag niet op de randen van het kussen geklommen of gehangen worden, dan kunnen de kinderen aan de andere kant omlaag vallen en zich bezeren.
 2. Een springkussens dient op een zachte ondergrond, zoals gras te staan. Als het springkussen op een harde ondergrond wordt geplaats dient U dit te melden en valmatten erbij te huren.
 3. Bij bergen is het niet de bedoeling dat er 4 kinderen of zo bovenop aan het spelen en duwen zijn. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, de berg kan  omkiepen, er kan iemand afvallen etc. Bergen waar bovenin geen net aanwezig is en waar geen tunnel aan de bovenkant zit, zijn niet geschikt als speel kussen. Deze zijn bedoeld om steeds met 2 personen tegelijkertijd overheen gaan voor in een wedstrijd element. Bij alle kussens staat vermeld hoeveel deelnemers er tegelijkertijd op mogen.
 4. Men mag niet met schoenen op het kussen
 5. Niet met etenswaren, drinken, scherpe voorwerpen, confetti, Schmink, glittertattoo en/of glitters, spuitslingers of spuitbussen op het kussen
 6. Laat nooit teveel kinderen op het kussen (dit i.v.m. met ongelukken)
 7. Volgens wettelijke bepalingen mogen springkussens enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon die ook als dusdanig geïnstrueerd en herkenbaar is. Het gebruik van onze springkussens is altijd op volledig eigen risico.
 8. Let er op dat de “valzone” van een springkussen (ingang en/of uitgang) bij voorkeur uit een zachte bodem bestaat, bijvoorbeeld een grasveld. De wettelijk toegestane valhoogte bij een springkussen is 60 cm. Dat is de hoogte van het springoppervlak bij een springkussen. Die is eigenlijk standaard 60 cm. Wordt de valhoogte hoger dan is het aan te raden om iets van matten naast het kussen te leggen.
 9. Een springkussen dient altijd verankert te worden, bijvoorbeeld met grote haringen in het gras of met touwen aan een hek/boom etc. Deze haringen worden door ons meegeleverd. U bent als klant verantwoordelijk ervoor om deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Als de situatie het niet toelaat om haringen in de grond te slaan (bijvoorbeeld asfalt of kunstgras), dient u dit aan de verhuurder te melden, zodat er andere verankeringsmogelijkheden zoals zandzakken of betonblokken geregeld kunnen worden. Dit dient u bij de offerte aanvraag reeds te regelen.
 10. Bij twijfel omtrent de lokatie waar u het springkussen wilt plaatsen, kunt u altijd even een foto doorsturen naar de verhuurder!
 11. Bij onweer en harde wind (windkracht 4) dient u het kussen leeg te laten (ook als het verankerd is, het kan namelijk de lucht in vliegen)
 12. Als u het kussen niet op dezelfde dag retour hoeft te brengen dient u het kussen s’avonds leeg te laten en op te vouwen. U dient het kussen 1 x dubbel te vouwen en af te dekken met een zeil. Laat het kussen s’nachts nooit open en bloot plat op de grond liggen. Als er dan regen op valt loopt het kussen helemaal vol met water. Dit is écht onnodig, houdt u zich niet aan deze regel, dan zullen wij u een boete berekenen van € 200,00 per rol. Tevens komen daar de extra schoonmaakkosten van € 100,00 per rol bovenop en extra huurdagen als het kussen dan niet verhuurd kan worden. Een voorbeeld: overdag is het mooi weer en snachts regent het. Dan is het dus niet nodig dat wij een heel nat springkussen retour krijgen., vandaar dat de boete hiervoor zo hoog is. Dit is wat wij bedoelen met onnodig nat.

Schade

Wij streven erna alle materialen te controleren en te poetsen voordat deze verhuurd worden.
Ook bij terugkomst zullen wij erop toezien dat de materialen schoon, niet beschadigd of onnodig heel erg nat retour komen.
Toch kunnen wij ondanks deze controles niet altijd voorkomen dat er tijdens de huurperiode een defect optreedt.
Indien dit toch voorvalt, dient u zo snel mogelijk telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen.
Bij het niet melden van een defect tijdens de huurperiode, heeft u geen recht op een eventuele reductie van het huurbedrag en gaan wij er vanuit dat het defect bij jullie is ontstaan.

Aansprakelijkheid

Carpe Diem Events en Verhuur ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ontstane ongevallen e.d. welke kunnen voortvloeien uit het onjuist gebruik, gebrek aan toezicht of vervoer van materialen. Carpe Diem Events en Verhuur is verder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van huur van de materialen. Carpe Diem Events en Verhuur is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.

Meer informatie en contact

Ons team staat voor u klaar en vertelt u meer over stormbanen verhuur in Limburg. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met een van onze medewerkers via nummer 06 – 53 818 747. U kunt ook een e-mail sturen naar info@carpediemverhuur.nl.

Social media

Like ons op social media en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws of actie’s.

Zoeken

Op zoek naar een specifieke attractie? Maak dan gebruik van onderstaande zoekfunctie!