Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden Party Verhuur

Reserveren

Het reserveren van materialen kan zowel telefonisch als via de mail. Na aanvraag krijgt u van ons via de mail een offerte, deze offerte dient u via de mail akkoord te geven waarna de offerte voor u wordt gereserveerd. Na reservering zijn de verhuurvoorwaarden van toepassing. Aangezien wij bij de Partyverhuur veel samenwerken met collega bedrijven, gelden op deze materialen de verhuurvoorwaarden van de desbetreffende collega. Deze kunt U als klant ten alle tijden opvragen bij ons. 

Wilt u een tap bestellen zonder een vat komen hier €25 extra kosten bij. Wij leveren 2 verschillende koppelingen mee.

Bij Carpe Diem Events & Verhuur kunnen we alle soorten dranken verzorgen voor uw feest. Geen gesleep met vaten, kratten en flessen…..

U bepaald zelf het aantal flessen per soort wat u nodig heeft, immers kennen wij uw gezelschap niet en kunnen dus ook niet inschatten of er veel bierdrinkers of juist meer frisdrinkers zijn.

Flessen frisdrank, bier en wijn die ongeopend zijn nemen we retour, hier brengen we € 0,15 per volle fles die retour komt voor in rekening. 
Fusten bier die on-aangebroken én nog verzegeld zijn nemen we retour. Hier brengen we € 3,00 per vol fust die retour komt voor in rekening.

Let op: Alle prijzen zijn exclusief statiegeld en verrekening vindt plaats na afloop op basis van gebruik. 

Wilt u een bier/drank soort die wij niet standaard aanbieden kunt uw altijd vragen voor het gewenste product. Let op! Fusten en dranken buiten ons aanbod die overblijven zitten €25 retour kosten aan verbonden.

Afhalen

Diegene die materialen afhaalt dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig paspoort of rijbewijs. In geval degene die afhaalt een ander is dan de persoon die huurt, dient de huurder een machtiging af te geven aan degene die de materialen afhaalt waarin de huurder te kennen geeft, dat alle kosten ter zake de huur voor rekening van risico van huurder zijn. Ondertekening van de afhaalbon door huurder of de afhaler betekent, dat de huurder bekend is met de complete huurvoorwaarden en algemene gebruikershandleiding. Zonder ondertekening van de afhaalbon worden geen materialen afgegeven.

Transport

Wij bezorgen de gehuurde artikelen bij u en halen ze na afloop ook weer bij u op. Wij bezorgen tot aan de eerste trede, dit wil zeggen dat wij geen trappen of iets dergelijks doen.

De transportkosten zijn eenmalig € 25,00 opstapkosten plus € 0,70 per gereden km. Houdt u er rekening mee dat de afstand 4 keer wordt afgelegd: zowel bij het brengen als het halen rijden wij op en neer.

Annulering

Huurder is gerechtigd deze huurovereenkomst te annuleren, na reservering van materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering is huurder gehouden kosten te voldoen in hoogte afhankelijk van de termijn
waarop annulering geschied, volgens de volgende staffel uitgedrukt in percentage van de overeengekomen prijs:

Minder dan 10 dagen van tevoren: 100%
Tussen de 10 en de 14 dagen van tevoren: 50%. 

De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 14 dagen na annulering te voldoen.

Het vorige lid geldt onverminderd het wettelijke recht van verhuurder op vergoeding van de volledige door verhuurder geleden schade welke zou voortvloeien uit de annulering, waaronder gevolgschade.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering verhuurder heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan huurder geen rechten ontlenen.

Huurprijs

Materialen kunnen tussen 09.00 en 12:00 uur, op de dag van te voren waarop gehuurd is worden afgehaald in ons Magazijn. Retour komen de spullen de dag erna tussen 9:00 en 12:00 uur. Denk eraan dat de spullen schoon retour dienen te komen.

Voor het weekend, dat loopt vanaf vrijdag 09.00 uur tot uiterlijk maandag 12.00 uur. geld gewoon het dagtarief. 

Eind overeenkomst

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, in het geval huurder de materialen niet tijdig retourneert kan verhuur, wegens schadevergoeding, over de niet overeengekomen periode de huurprijs verdubbelen.

Betalingen

Alvorens de materialen aan huurder worden afgegeven dient de huurprijs integraal voldaan te zijn. Betalingen kunnen geschieden a contant ten afhaalplaats van verhuurder of door storting op rekening NL24 ABNA 0564 51 6945 ter name van Carpe Diem Events en Verhuur bij de ABN-AMRO bank te Susteren. Bestellingen met dranken gaan op nacalculatie. Betaling dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Ook is mogelijk op bij ons op locatie het bedrag te pinnen.

Ophalen/retourneren van materialen

 • Huurder draagt zelf zorg voor het transport der materialen, ook draagt huurder zorg voor het laden en lossen van de materialen.
 • Huurder draagt het risico voor beschadiging der materialen bij transport en laden en lossen.
 • In het geval huurder niet op afgesproken tijdstip de materialen afhaalt vervallen zijn rechten. Restitutie van de huurprijs zal niet plaats vinden in dat geval.
 • Bij te laat of niet op de vastgestelde tijden retourneren der materialen op de afgesproken dag betaald men een boete bedrag van minimaal euro 50,- of wordt er een extra huurdag in rekening gebracht.
 • Na retournering der materialen ontvangt huurder een factuur.

LET OP!

 • Koolzuur fles dicht draaien als er niet getapt word, anders loopt de fles leeg. Word hier geen rekening mee gehouden zijn de kosten van een koolzuurfles voor de huurder.
 • Probeer de tap uit de dag voor het feest.
 • Fusten waarvan het zegel verbroken/ beschadigd is kunnen wij helaas niet meer retour nemen.
 • De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal. Het materiaal dient in dezelfde staat ingeleverd te worden als waarin men het heeft ontvangen. Beschadigd en / of verloren  geraakt materiaal dient tegen nieuwwaarde te worden vergoed.
 • Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend.
 • Het materiaal is tijdens de huurperiode niet verzekerd. Geadviseerd word hiervoor zelf zorg te dragen.
 • Bij breuk of manco komen extra kosten bij, deze staan per artikel vermeld op onze website.
 • Door de uitgereikte materialen in gebruiken te nemen gaat huurder akkoord met de staat van onderhoud en kwaliteit. Schade(n) ontstaan door gebruik van deze materialen zijn niet op Carpe Diem Events en Verhuur verhaalbaar.

Aansprakelijkheid

Carpe Diem Events en Verhuur ervaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ontstane ongevallen e.d. welke kunnen voorvloeien uit het gebruik of vervoer van materialen. Carpe Doemen Events en Verhuur is verder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van huur van de materialen. Carpe Diem Events en Verhuur is niet aansprakelijk in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten.

Meer informatie en contact

Ons team staat voor u klaar en vertelt u meer over stormbanen verhuur in Limburg. U kunt contact met ons opnemen door te bellen met een van onze medewerkers via nummer 06 – 53 818 747. U kunt ook een e-mail sturen naar info@carpediemverhuur.nl.

Social media

Like ons op social media en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws of actie’s.

Zoeken

Op zoek naar een specifieke attractie? Maak dan gebruik van onderstaande zoekfunctie!